Solar system Ukunda!

Another year has pasted and it’s time to launch our new project: Solar system Ukunda! Industrial engineering students Sven and Jason will be heading south in October to build up a solar dish system at a primary school of the organisation ‘Rainbow 4 Kids’ in Ukunda, Kenya. This system will help them to prepare food and lower the costs. Jason and Sven are organising a brunch in favour of the project on the 18th of September.

Ondertussen is er weer een jaartje gepasseerd en dringend tijd om ons nieuwe project voor te stellen: Solar system Ukunda! Jason en Sven, twee studenten industrieel ingenieur trekken in oktober naar het zuiden om een zonnetrog installatie op te bouwen bij een basisschool van de organisatie ‘Rainbow 4 Kids’ in Ukunda, Kenia. Deze installatie zal niet alleen als hulp dienen bij het bereiden van voedsel, maar ook heel wat kosten uitsparen. Ten voordele hiervan organiseren Jason en Sven een brunch op 18 september.