Over ons

Wie zijn we en wat doen we?

Students for Energy in Africa is een Belgische vzw met volgende doelstellingen:

  • het realiseren van duurzame energie projecten in Afrika, onderzocht en uitgevoerd door Belgische studenten in samenwerking met de lokale bevolking
  • het uitbreiden van de technisch-wetenschappelijke kennis van deze studenten wat betreft duurzame energie en het verbreden van hun zicht op de wereld
  • het informeren van de lokale bevolking over duurzame energie en het uitwisselen van technisch-wetenschappelijke kennis
  • financiële steun aan de projecten

Hoe gaan we te werk?

We gaan op zoek naar projecten rond duurzame energie in Afrika. Elk project wordt eerst onderworpen aan een haalbaarheidsstudie waar niet alleen gekeken wordt naar de technisch-wetenschappelijk kant, maar ook naar de financiële vooruitzichten, de veiligheid, de huisvesting en begeleiding van de studenten ter plaatse. Als een project goedgekeurd wordt, gaan we op zoek naar geïnteresseerde, bekwame en verantwoordelijke studenten die willen deel uit maken van een Afrikaans avontuur van duurzame ontwikkeling en die hun horizon willen uitbreiden. Tijdens het eerste deel van hun thesis gaan de studenten op zoek naar het beste duurzame energiesysteem en werken ze dit ook uit. Daarna gaan ze ter plaatse om het systeem op te bouwen tijdens het tweede deel van hun thesis.

%d bloggers like this: