Biogas Warang

Introduction

The primary school ‘Les Cajoutiers’ in Warang Senegal was looking for a renewable energy source to prepare a warm lunch for about 500 children every day. After research and in cooperation with the school, it was decided that the production of biogas is the best solution. Inge Verboven, master student engineer electromechanics at the time, designed a biogas plant that would provide up to 25 % of the energy demand to prepare the meals. In January of 2013 she went to Senegal to construct the biogas plant.

Inleiding

De basisschool ‘Les Cajoutiers’ in Warang Senegal was op zoek naar een duurzame energiebron om dagelijks warme maaltijden te bereiden voor ongeveer 500 leerlingen. Na een uitgebreid onderzoek en in samenwerking met de school, werd besloten dat de productie van biogas de beste oplossing bood. Inge Verboven, toen masterstudent ingenieur elektromechanica, ontwierp een biogasinstallatie die tot 25 % van de energiebehoefte kan produceren. In januari 2013 vertrok Inge naar Senegal op de installatie op te bouwen.

What is biogas?

Biogas is a gas with methane (CH4) and carbon dioxide (CO2) as main components. It is formed by the anaerobic digestion of biomass. This is a biological-chemical process where bacteria brake down organic material into biogas. Biomass is a collection of biological material such as grass, garden waste and manure. Besides biogas, a rest current called digestate is formed. This current is very fertile and can be used to fertilize a garden.

Wat is biogas

Biogas is een gas met methaan (CH4) en koolstof dioxide (CO2) als hoofdcomponenten. Het wordt gevormd door de anaerobe vergisting van biomassa. Dit is een biologisch-chemisch proces waarbij bacteriën organisch materiaal afbreken tot biogas. Biomassa is een verzameling van biologisch materiaal zoals gras, tuinafval en mest. Naast biogas wordt er ook een reststroom, het digestaat, gevormd. Dit is een zeer vruchtbare stroom die gebruikt kan worden voor het bemesten van een tuin.

How does the biogas plant at ‘Les Cajoutiers’ in Warang work?

Biomass is fed into a digester that is confined of oxygen. The anaerobic digestion takes place in the digester and biogas is produced. The biogas passes through the gas pipes and enters the gas storage. It fills up the storage and lifts up the metal cylinder. When the biogas is used, somebody opens the gas valve, the biogas will pass through the gas pipes and leave the gas storage. Here the pressure of the biogas is provided by the metal cylinder that pushes the biogas towards the kitchen.The excess biomass or digestate leaves the digester and enters the digestate reservoir, where it can be used for fertilization.

If you want to know more about this project, check out Inge’s blog.

Hoe werkt de biogasinstallatie bij ‘Les Cajoutiers’?

Biomassa wordt toegevoegd aan de zuurstofvrije vergister. De anaerobe vergisting neemt plaats in de vergister en biogas wordt gevormd. Het gevormde biogas passeert door de gasleidingen naar de gasopslag. De gasopslag wordt opgevuld met biogas en duwt de metalen cilinder hiervan omhoog. Het gewicht van deze cilinder zorgt ervoor de het gas naar de keuken wordt gestuwd en dat de benodigde gasdruk om te koken bereikt wordt. Het digestaat verlaat de vergister en komt terecht in het digestaat reservoir en kan vervolgens gebruikt worden om de tuin te bemesten.

Als je meer wil weten over dit project, neem dan een kijkje op Inge’s blog

%d bloggers like this: