Projects

We search for projects on renewable energy in Africa. Every project is first subjected to a feasibility study where not only the technical-scientific side is looked at but also the financial prospects and the safety, accommodation and guidance of the student on site. When a project is approved we look for interested, capable and responsible students that are willing to take part in an African adventure of sustainable development and want to broaden their horizon. During the first part of their thesis the students investigate and develop the best applicable renewable energy system that will be build up during the second part of their thesis.

We gaan op zoek naar projecten rond duurzame energie in Afrika. Elk project wordt eerst onderworpen aan een haalbaarheidsstudie waar niet alleen gekeken wordt naar de technisch-wetenschappelijk kant, maar ook naar de financiële vooruitzichten, de veiligheid, de huisvesting en begeleiding van de studenten ter plaatse. Als een project goedgekeurd wordt, gaan we op zoek naar geïnteresseerde, bekwame en verantwoordelijke studenten die willen deel uit maken van een Afrikaans avontuur van duurzame ontwikkeling en die hun horizon willen uitbreiden. Tijdens het eerste deel van hun thesis gaan de studenten op zoek naar het beste duurzame energiesysteem en werken ze dit ook uit. Daarna gaan ze ter plaatse om het systeem op te bouwen tijdens het tweede deel van hun thesis.

Our projects / onze projecten:

Biogas Warang
Windmill Nianing
Solar system and optimization kitchen Ukunda
Energy for Sichem, Togo

%d bloggers like this: